Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

Căn phòng thô mộc trong một nhà kho này được người ta ví von như “cao bồi” gặp “thiếu nữ” nhờ một bức tường khắc hoa tinh tế, nghệ thuật.

20150319075135797 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075136343 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075136639 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075137809 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075138371 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075139198 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075139728 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075133894 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075134159 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075134642 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

20150319075134908 Mẫu thiết kế phòng ngủ mộc mạc và tinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *