Người có quốc tịch Việt Nam được đứng tên sổ đỏ hay không?

Hỏi: Tôi có quốc tịch Mỹ, đang định cư tại Mỹ và có cả hộ chiếu Việt Nam. Nay tôi muốn mua một lô đất ở Hà Nội. Vậy xin hỏi, tôi có được đứng tên sổ đỏ trong trường hợp này hay không?

Nếu không được đứng tên sổ đỏ, tôi sẽ nhờ người em họ đứng tên. Tuy nhiên, để phòng ngừa tranh chấp đất đai về sau, tôi nên làm giấy tờ, thủ tục ra sao? Rất mong được luật sư giải đáp, tư vấn.

Xin cảm ơn!

(christinetrieu1@…)

quyen so huu nha f026
Người có quốc tịch Việt Nam hoàn toàn có quyền đứng tên sổ đỏ. 

Trả lời:

Điều 13, Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn có cả hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Vì thế, bạn vẫn có đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Trong đó bao gồm cả quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền đứng tên sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản gắn liền trên đất).

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *