Làm gì khi sổ đỏ bị sai sót?

Hỏi: Từ năm 1990 gia đình tôi và nhà hàng xóm đã được cấp đất xây dựng nhà ở. Kể từ đó tới nay, hiện trạng và ranh giới khu đất không thay đổi; cũng không có tranh chấp. Vào năm 2008, nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi với mặt hậu 4,3m; mặt tiền 4m, chiều dài 23.

Vậy nhưng, nay nhà nước đo cấp lại sổ đỏ thì bị chênh lệch về chiều ngang, cụ thể mặt hậu rộng 4,1m, mặt tiền 4,2m. Sau khi phát hiệu sai lệch này, tôi có mời cơ quan quản lý tới đo đạc thực tế thì mặt sau 4,3m; mặt tiền 4,1m. Tuy nhiên, hàng xóm không đồng ý ký giáp ranh để tôi làm sổ.

Vậy xin luật sư cho biết, trong trường hợp này, tôi phải làm gì để được cấp sổ đỏ theo diện tích thực tế của mảnh đất?

Trân trọng cảm ơn!

(thuy_b@)

so do sai sot 50e5
Điều 86, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính lại những sai sót trong sổ đỏ đã cấp. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013: “1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Trong khi đó, thủ tục đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định rõ tại Điều 86, Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Đối chiếu trường hợp cụ thể của bạn với những quy định nêu trên, bạn cần làm hồ sơ đính chính sổ đỏ với đầy đủ giấy tờ theo quy định và gửi tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn trước đây, đề nghị xin đính chính lại Giấy chứng nhận có sai sót. 

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi tiến hành kiểm tra sẽ lập biên bản kết luận về nội dung lẫn lý do khiến sổ đỏ bị sai sót. Tiếp đến, đơn vị này sẽ lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Ngoài ra, Văn phòng đăng ký đất đai cũng sẽ điều chỉnh lại các nội dung sai sót vào cơ sở dữ liệu đất đai cũng như hồ sơ địa chính.

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *