Các thửa đất giống nhau được tính hệ số K như thế nào?

Hỏi: Tôi đang lập dự toán để thuê tư vấn định giá khu đất gồm 20 thửa đất, trong đó có 13 thửa tương tự nhau về vị trí, kích thước, hình thể, diện tích, mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất.

Sau khi tìm hiểu Mục 3, phần Ghi chú thuộc Phần III, Thông tư 20/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ban hành ngày 27/4/2015, tôi tính hệ số K như sau:

K = 1,3 + (20-2) x 0,02.

Trong trường hợp khu đất có 2 thửa đất sẽ nhân hệ số K = 1,3; khu đất có trên 2 thửa đất sẽ được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi một thửa đất tăng thêm.

Vậy xin hỏi, cách tính hệ số K như trên có đúng hay không?

Chân thành cảm ơn!

Vũ Thị Thu Thủy (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh)

he so k b209
Những thửa đất giống nhau sẽ được tính hệ số K tương tự nhau. 
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Điểm a, Khoản 3, phần Ghi chú thuộc Phần III Thông tư 20/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 27/4/2015 ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất quy định cụ thể như sau:

“3. Trường hợp khu đất cần định giá có diện tích lớn, trong đó có nhiều thửa đất thì việc tính mức thực hiện như sau:

a) Đối với mục 2 và mục 3 của Bảng 14.

– Đối với trường hợp thửa đất có đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất thì chỉ tính mức đối với 1 thửa đất. Đối với khu đất có 2 thửa đất thì nhân với hệ số K = 1,3; đối với khu đất có trên 2 thửa đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi 1 thửa đất tăng thêm;

– Đối với trường hợp các thửa đất khác nhau về các đặc điểm nêu trên thì tính mức riêng cho các thửa đất”.

Đối chiếu quy định trên với thông tin mà bà Thủy cung cấp thì hệ số K của 13 thửa đất giống nhau sẽ được tính tương tự nhau. Theo đó, K = 1,3 + (13-2) x 0,02 = 1,52.

Đối với 7 thửa đất còn lại sẽ tính mức riêng cho các thửa. 

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất
(Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT)

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *