Chuyển tới tiêu đề chính trong bài [xem]

Tàu từ Hà Nội đi Sapa rất nhiều, chạy hàng ngày và cả dịp Lễ, Tết. Tùy từng loại tàu, hạng ghế mà giá vé sẽ có sự chênh lệch nhất định.

Ngoài ra, bạn cần chú ý một số ký hiệu viết tắt sau đây:

Ga đến: Giá vé tới các địa danh trong lộ trình quý khách muốn tìm hiểu

NC: ghế ngồi cứng

NCL: ghế ngồi cứng điều hoà

NM: ghế ngồi mềm

NML: ghế ngồi mềm điều hòa

BnT1: Giường cứng tầng 1

BnT2: Giường cứng tầng 2

BnT3: Giường cứng tầng 3

BnLT1: Giường cứng điều hoà tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều hoà tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều hoà tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1

AnT2: Giường mềm tầng 2

AnLT1: Giường mềm điều hoà tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều hoà tầng 2

GP: ghế phụ

Bảng giá vé tàu SP1

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà Nội: 21h10

Giờ đến Lào Cai: 05h25

Các hạng vé: AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP1 là tàu nhanh nhất tuyến Hà nội – Lào Cai – Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

Giá vé tàu SP1 không bao gồm tiền ăn. Tàu SP1 là tàu chạy nhanh nhất, chạy hàng ngày đỗ ít ga trên lộ trình Hà nội – Lào Cai – Hà nội

Bảng giá vé tàu SP3

Giá vé tàu SP3 không bao gồm tiền ăn. Tàu SP3 là một trong những tàu chạy nhanh, chạy hàng ngày đỗ ít ga trên lộ trình Hà nội – Lào Cai – Hà nội. Tàu SP3 chủ yếu có các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Các hạng vé khách chủ yếu bổ sung vào dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Bảng giá tàu SP7

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP7 là tàu nhanh tuyến Hà nội – Lào Cai – Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

Tàu SP7 chủ yếu có các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Các hạng vé khách chủ yếu bổ sung vào dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Bảng giá tàu SP2

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Các hạng vé: AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP2 là tàu nhanh nhất tuyến Lào Cai – Sapa – Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

Bảng giá tàu SP4

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP4 là tàu nhanh tuyến Lào Cai – Sapa – Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

Tàu SP4 chủ yếu có các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Các hạng vé khách chủ yếu bổ sung vào dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Bảng giá vé tàu SP8

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Bảng giá vé tàu LC1 – Tàu Chậm

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC1 là tàu chậm tuyến Hà nội – Lào Cai – Sapa, đỗ nhiều ga

(phóng to hình ảnh để xem)

Bảng giá vé tàu

Bảng giá vé LC 3 – Tàu chậm nhất

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC3 là tàu chậm nhất tuyến Hà nội – Lào Cai – Sapa, đỗ nhiều ga

Bảng giá vé LC2 – Tàu Chậm

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC2 là tàu chậm tuyến Lào Cai – Sapa – Hà nội, đỗ nhiều ga

(phóng to hình ảnh để xem)

Bảng giá vé tàu LC4 – Tàu chậm

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC4 là tàu chậm nhất tuyến Lào Cai – Sapa – Hà nội, đỗ nhiều ga

(Nguồn: vetausapa)

LEAVE A REPLY